Om oss

Sericomex Sweden AB

Sericomex är en av marknadens ledande helhetsleverantörer av maskiner, material och service till producenter av visuell kommunikation (inom ”VisCom-branschen”). Sericomex startade 1989, vilket gör oss till ett av branschens äldsta företag. Vi bildar tillsammans med företag i Finland, Estland, Lettland och Litauen, Mutoh North Europe Group.
Huvudägare är Mutoh Japan som bland annat är en världsledande producent av små och medelstora printers för vårt affärsområde. Vår grupp tillsammans med vår ägare, gör oss till en av Skandinaviens mest kompetenta och finansiellt starka VisCom-företag.

Sericomex mål

Sericomex ska tillsammans med kunden samarbeta för gemensam framgång. Tillsammans med vår personal och våra leverantörer säkerställer vi en bred och hög kompetens och Sericomex ska alltid leverera innovativa och trygga kundunika produktionslösningar. Oavsett vad kunden har för behov så ska Sericomex ge en kvalificerad lösning. Resultatet av vårt arbete märks i våra kunders effektivitet och innovationskraft. Vi gör kundens affär smartare!
Med tillgång till tekniska experter från Japan, Europa och Sverige tillsammans med en stor inköpsgrupp, så är Sericomex det självklara förstahandsvalet som samarbetspartner.