Företagsinformation

Om Sericomex

Sericomex Sweden AB

Vi är en av marknadens ledande leverantörer av maskiner
och material till producenter av visuell kommunikation (inom
”VisCom-branschen”). Sericomex startade 1989, vilket gör
oss till ett av branschens äldsta företag.
Vi bildar tillsammans med företag i Finland, Estland, Lettland
och Litauen, Mutoh North Europe Group
Huvudägare är Mutoh Japan som bland annat är en världsledande
producent av små och medelstora printers för vårt
affärsområde. Vår grupp tillsammans med vår ägare, gör
oss till en av Skandinaviens mest kompetenta och finansiellt
starka VisComföretag.

Sericomex mål

Vi ska tillsammans med kunden, samarbeta för gemensam
framgång. Med vår personal och våra leverantörer säkerställer
vi en bred och högkvalitativ kunskapsnivå och vill alltid
leverera både innovativa samt trygga produktionslösningar.
Oavsett vad kunden har för behov så ska Sericomex ge en
kvalificerad lösning. Med tillgång till tekniska experter från
Japan, Europa och Sverige med en stor inköpsgrupp
så är Sericomex det självklara förstahandsvalet som
samarbetspartner.