Quick podium med siliconlist

Quick podium  med siliconlist

Mässbord är försett med gasdämpare vilket innebär att när textilen/trycket är monterat på bordet kan man med ett enkelt handtryck fälla upp/ner bordet med textilen på så kallat puch up. Klarar en belastning av 10 kg.

  • Ramyta: L60 x W36 x H97 cm
  • Bildyta: H97 x B152,4 cm
  • Vikt: 5-7 kg (med eller utan bild.)